เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา2563 ตั้งแต่วันนี้ - 11 เม.ย.2563 ติดต่อสมัครได้ที่ห้องแนะแนว อาคาร1 ชั้น2 โทร.055-494261

จดหมายเหตุรายเดือน May 2018

27เม.ย.2561 เข้าค่ายวงโยธวาทิต

0
27เม.ย.2561 เข้าค่ายวงโยธวาทิต

19เม.ย.2561 สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมือง รดน้ำขอพร อบจ.

0
19เม.ย.2561 สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมือง รดน้ำขอพร อบจ.

5เม.ย.2561 ปรับสภาพนักเรียนใหม่

0
5เม.ย.2561 ปรับสภาพนักเรียนใหม่

5เม.ย.2561 กิจกรรมผู้สูงอายุ วัยใส่ใจ เทศบาลวังกะพี้

0
5เม.ย.2561 กิจกรรมผู้สูงอายุ วัยใส่ใจ เทศบาลวังกะพี้