แจ้งประกาศ: วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

จดหมายเหตุรายเดือน May 2018

27เม.ย.2561 เข้าค่ายวงโยธวาทิต

0
27เม.ย.2561 เข้าค่ายวงโยธวาทิต

19เม.ย.2561 สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมือง รดน้ำขอพร อบจ.

0
19เม.ย.2561 สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่เมือง รดน้ำขอพร อบจ.

5เม.ย.2561 ปรับสภาพนักเรียนใหม่

0
5เม.ย.2561 ปรับสภาพนักเรียนใหม่

5เม.ย.2561 กิจกรรมผู้สูงอายุ วัยใส่ใจ เทศบาลวังกะพี้

0
5เม.ย.2561 กิจกรรมผู้สูงอายุ วัยใส่ใจ เทศบาลวังกะพี้