25ก.ค.2561 งานเกษตรอุตรดิตถ์แฟร์

25ก.ค.2561 งานเกษตรอุตรดิตถ์แฟร์ จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานงานเกษตรแฟร์ มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร ส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ “มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561”

0
23

25ก.ค.2561 งานเกษตรอุตรดิตถ์แฟร์

จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดงานงานเกษตรแฟร์ มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร ส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่
ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ “มหัศจรรย์พืชพรรณธัญญาหาร จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561” ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคมนี้ ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อส่งเสริมการตลาดและความมั่นคงด้านราคาของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรหลายชนิด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญและทำรายได้ให้กับเกษตรกร อาทิ ทุเรียน สับปะรด มะม่วงหิมพานต์ มะขามหวาน ลองกอง ลางสาด แต่ในบางฤดูกาลยังขาดความมั่นคงในด้านราคา เกิดปัญหาทางการตลาด จึงต้องดูแลเกษตรกรตั้งแต่เริ่มการผลิต การปรับปรุง รักษาควบคุมคุณภาพผลผลิต ตลอดจนถึงการแปรรูป และการจำหน่าย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here