22เม.ย.2562 โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา2562

0
18

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา08.30น. ดร.กฤษต์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.1, และ ม.4 ประจำปีการศึกษา2562 ในระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 ณ ห้องStreaming Classroom 3D

ฝากคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here