14ก.พ.2562 ศึกษาดูงานสถานศึกษานำร่องที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเลิกทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ThaiLand4.0

0
25
เมื่อวันที่14 ก.พ.2562 นายกฤษต์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากร พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานสถานศึกษานำร่องที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบการบริหารการจัดการศึกษาอิเลิกทรอนิกส์ของอปท.เพื่อเข้าสู่ThaiLand4.0 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here