32.9 C
Uttaradit
Friday, October 18, 2019
sssssss

ข่าววิชาการ

1ต.ค.2562 ประชุมความพร้อมการจัดการความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562

1ต.ค.2562 คณะครูกลุ่มสาระเข้าร่วม ประชุมความพร้อมการจัดการความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต39 จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

ผลงานความภาคภูมิใจ

24 ก.ย.2562 ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2

24 ก.ย.2562 น.ส.พวงเพชร ศรีน่วม ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2 งานเทศกาลลางสาดอุตรดิตถ์ ประจำปีที่2562

ชมรม TO BE NUMBER ONE รับพระราชทานรางวัล’ดีเด่น’ ระดับภาคเหนือ ปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับดีเด่น ระดับประเทศ ณ...

ข่าวกลุ่มสาระฯ

14 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

14 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แข่งขันจรวด โยนโลกโป่งน้ำ ตอบปัญหา วาดภาพ แข่งรถพลังงานลม ชมนิทรรศการ ประกวดการแต่งกาย

26ก.ค.2561 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

26ก.ค.2561 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งเสริมความรู้รักษาวัฒนธรรมภาษาไทย ณ หอประชุม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ส่งเสริมปฏิบัติงานครู/บุคลากร

สัมพันธ์ชุมชน/หน่วยงาน

26ก.ย.2562 ร่วมทำบุญงานศพ บิดาของเด็กหญิงปิยะฉัตร เกตุเนียม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ร่วมทำบุญงานศพ บิดาของเด็กหญิงปิยะฉัตร เกตุเนียม นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ยอดรวมเงินทำบุญในครั้งนี้ 2,030.50 บาท (สองพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)

ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ก.ค. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยขอเชิญลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีทุกประเภท ทุกหน่วยเหล่า ตลอดจนผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือชาวบ้าน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคีด้วยการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ

วันนี้ – 23เม.ย.2562 ขอเชิญ…พุทธศาสนิกชนจิตศรัทธาร่วมอุปสมบทและร่วมเป็นเจ้าภาพ

ขอเชิญ…พุทธศาสนิกชนจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมอุปสมบทและร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ.วัดกลาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23เม.ย.2562 แจ้งประสงค์ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. 0 5541 7796

28 มีนาคม 2562 แจ้งรายชื่อผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา

ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันที่  2 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

งานดูแลบริการผู้ปกครอง/นักเรียน

30ก.ย.2562 ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน

30ก.ย.2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร

เผยแพร่งานวิชาการ

14ธ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสแกนบัตร QR-CODE เข้าออกของนักเรียน

14ธ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสแกนบัตร QR-CODE เข้าออกของนักเรียน โดย นายฐิติพันธุ์ บรรเทา วิทยากรผู้บรรยาย

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลดhttps://mega.nz/#!ryBA3a4Q!5yuiq8SMdPyOVJEpJWa8gQg6zoTZRjB0tCf5pOQrwQg

รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ https://mega.nz/#!OvZUyQQT!VFq10w8VR2YjbimuR4Po36qpLaQLGe--CaCgghTWvU0

แชร์แบ่งปันสู่สังคม

17,103แฟนคลับชอบ
66,910ผู้ติดตามติดตาม

ประชุม/อบรม/สัมนา

ดาวน์โหลด

บทความสาระต่างๆ