ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวสาร/งานวิชาการ

แนะนำรู้จัก

ดร.กฤตย์ ไชย์วงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวสาร/งานบริหารทั่วไป

ข่าวสาร/งานบุคคล

TO BE NUMBER ONE

เวรรักษาการณ์โรงเรียน

สถานการณ์แพร่ระบาด โรคCovid-19

ประเทศไทย
3,961
ติดเชื้อโรคทั้งหมด
Updated on 27 November 2020 3:42 pm

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่อยู่โรงเรียน