เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา2563 ตั้งแต่วันนี้ - 11 เม.ย.2563 ติดต่อสมัครได้ที่ห้องแนะแนว อาคาร1 ชั้น2 โทร.055-494261

ข่าวสาร / ฝ่ายกลุ่มงานวิชาการ

เลื่อนการรับหลักฐานเอกสาร การจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

0
เรียน:  ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่านทราบ เรื่อง:  เลื่อนการรับหลักฐานเอกสาร การจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19  ทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเลื่อน การรับเอกสาร...

ข่าวสาร / กลุ่มงานฝ่ายงบประมาณ

ข่าวสาร / กลุ่มงานฝ่ายบริหารทั่วไป

10ส.ค.2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

0
10ส.ค.2561 นายชลาวุธ บุญเกตุ ประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ มอบรางวัลคุณแม่ดีเด่น ปีการศึกษา2561 ณ หอประชุม

ผลงานความภาคภูมิใจ

24 ก.ย.2562 ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2

24 ก.ย.2562 น.ส.พวงเพชร ศรีน่วม ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลง TO BE NUMBER ONE ปีที่2 งานเทศกาลลางสาดอุตรดิตถ์ ประจำปีที่2562

ชมรม TO BE NUMBER ONE รับพระราชทานรางวัล’ดีเด่น’ ระดับภาคเหนือ ปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับพระราชทานรางวัลดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ระดับภาคเหนือ พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับดีเด่น ระดับประเทศ ณ...

ข่าวสาร / งานกลุ่มสาระเรียนรู้ฯ

14 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

0
14 ส.ค.2561 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แข่งขันจรวด โยนโลกโป่งน้ำ ตอบปัญหา วาดภาพ แข่งรถพลังงานลม ชมนิทรรศการ ประกวดการแต่งกาย

26ก.ค.2561 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0
26ก.ค.2561 กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ส่งเสริมความรู้รักษาวัฒนธรรมภาษาไทย ณ หอประชุม

ข่าวสาร / งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวสาร / ฝ่ายกลุ่มงานบุคลากร

ข่าวสาร / โรงเรียนสัมพันธ์ชุมชนและหน่วยงาน

23ต.ค.2562 ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก ร.5 วันปิยะมหาราช

0
คณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 หรือวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล ณ.ลาน ร.5 อุตรดิตถ์

ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ประกาศ / คำสั่งโรงเรียน

เลื่อนการรับหลักฐานเอกสาร การจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

0
เรียน:  ผู้ปกครองนักเรียน ทุกท่านทราบ เรื่อง:  เลื่อนการรับหลักฐานเอกสาร การจบหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน ชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19  ทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอเลื่อน การรับเอกสาร...

งานดูแลบริการ ผู้ปกครอง/นักเรียน

30ก.ย.2562 ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน

0
30ก.ย.2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ผู้ปกครองติดต่อขอรับค่าชุดเครื่องแบบนักเรียน หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร

เผยแพร่งานวิชาการ

14ธ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสแกนบัตร QR-CODE เข้าออกของนักเรียน

0
14ธ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบสแกนบัตร QR-CODE เข้าออกของนักเรียน โดย นายฐิติพันธุ์ บรรเทา วิทยากรผู้บรรยาย

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

0
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดาวน์โหลดhttps://mega.nz/#!ryBA3a4Q!5yuiq8SMdPyOVJEpJWa8gQg6zoTZRjB0tCf5pOQrwQg

รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

0
รายงานวิจัยการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ https://mega.nz/#!OvZUyQQT!VFq10w8VR2YjbimuR4Po36qpLaQLGe--CaCgghTWvU0

แชร์แบ่งปันสู่สังคม

897แฟนคลับชอบ

ประชุม/อบรม/สัมนา

ดาวน์โหลด

บทความสาระต่างๆ