ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวสาร/งานวิชาการ

แนะนำรู้จัก

ดร.กฤตย์ ไชย์วงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข่าวสาร/งานบริหารทั่วไป

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่13ตุลาคม2563 เวลา 09.00 น. ดร.กฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.มหาวิทลยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ข่าวสาร/งานบุคคล

TO BE NUMBER ONE

เวรรักษาการณ์โรงเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน